TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2018 

Tháng Ba 19, 2018 8:25 sáng

Thực hiện công văn số:101/UBND-VP ngày 08/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực về việc dọn dẹp vệ sinh môi trưởng ngày Chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch số:50/KH – PGDĐT ngày 21/2/2018 về việc tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường.

Ngày 18/03/2018 tập thể CB, GV, NV trường Mầm non Nam An đã tổ chức ra quân làm tổng vệ sinh môi trường tại khu vực trước và trong nhà trường .

Sau đây là một số hình ảnh:

29250518_1377283639084887_288159292_o 28942973_1377283699084881_48225912_o 29004387_1377283802418204_784546615_n       29242923_1377283819084869_670239585_o28946391_1377283705751547_436343250_o