Tập huấn chuyên môn ngày 12/05/2018

Tháng Năm 14, 2018 3:10 chiều

        Thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017 – 2018 của cấp học mầm non, thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên năng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên về “Kỹ năng quan sát và đánh giá trẻ mầm non” tại trường mầm non Nam Hồng ngày 03 tháng 05 năm 2018. Ngày 12/05/2018 trường mầm non Nam An tổ chức lớp tập huấn “kỹ năng quan sát đánh giá trẻ mầm non”.

Nội dung tập huấn:

– Hướng dẫn kỹ năng quan sát trẻ mầm non

– Mỗi giáo viên được dự 2 hoạt động

– Thực hành về kĩ năng quan sát trẻ mầm non

+ Liên hệ với dấu hiệu của cảm giác thoải mái – thang đo mức độ thoải mái

+ Liên hệ với dấu hiệu của sự tham gia – Thang đo tham gia

+ Điền thông tin vào phiếu quan sát sau khi quan sát trẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn.

20180512_084122 20180512_083614 20180512_082454 20180512_080232