NGÀY CHỦ NHẬT XANH ĐẦU THÁNG 5/2018

Tháng Năm 7, 2018 9:11 sáng

 Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện và Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động vệ sinh môi trường ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm học 2017 –  2018.

      Hôm nay chủ nhật ngày 06/05/2018 trường mầm non Nam An tiếp tục triển khai kế hoạch và tổ chức triển khai tổng ra quân làm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường. Tổng số CBGV tham gia 20/20.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi tổng VSMT của tháng 5/2018:

20180506_074055                     20180506_075009

 

20180506_082219                    20180506_082315

20180506_084713