NGÀY CHỦ NHẬT XANH ĐẦU THÁNG 4/2018

Tháng Tư 3, 2018 9:34 sáng

       Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện và Công văn số 60/PGD ĐT huyện về việc lao động vệ sinh môi trường ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm học 2017 –  2018.

      Hôm nay chủ nhật ngày 01/04/2018 trường mầm non Nam An tiếp tục triển khai kế hoạch và tổ chức triển khai tổng ra quân làm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường. Tổng số CBGV tham gia 20/20.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi tổng VSMT của tháng 4/2018:

29994585_1387902351356349_404438991_o 30074634_1387901844689733_2072655710_o

30122552_1387901834689734_1979544522_o  30069721_1387901831356401_1713473609_o