Lịch công tác tuần từ ngày 24/09/2018 – 29/09/2018

Tháng Chín 25, 2018 2:55 chiều
Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực ban giám hiệu
Thứ hai: 24/09 – Họp giao ban – BGH+GV – Đ/c Thủy
Thứ ba:  25/09 – Làm đề cương báo cáo dạy thêm, học thêm- Nhập dữ liệu phần mềm phổ cập – Đ/c Thủy – Đ/c Thủy
Thứ tư:  26/09 – Làm đề cương báo cáo dạy thêm, học thêm- Nhập dữ liệu phần mềm phổ cập -Đ/c Thủy – Đ/c Thủy
Thứ năm:27/09 – Làm báo cáo thống kê đầu năm -Đ/c Thủy  – Đ/c Thủy
Thứ sáu:28/09 – Làm báo cáo thống kê đầu năm- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị CBCCVC  – Đ/c Thủy  – Đ/c Thủy
Thứ bảy: 29/09 – Tổ chức hội nghị CBCCVC -BGH+GV

 

Nghĩa An, ngày  24 tháng 09 năm 2018

                                                                                                                                PHT phụ trách nhà trường

                                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                                                Trần Thị Thủy