Lịch công tác tuần từ ngày 17/12/2018 – 21/12/2018

Tháng Mười Hai 14, 2018 3:27 chiều
Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực ban giám hiệu
Thứ hai: 17/12 – Họp giao ban – Đ/c Thủy+GV – Đ/c Thủy
Thứ ba:  18/12 – Tham dự tổng kết hội thi giáo viên giỏi tại PGD – BGH+GV – Đ/c Thủy
Thứ tư:  19/12 – Dự giờ lớp 4TC – BGH – Đ/c Thủy
Thứ năm:20/12 – Kiểm tra toàn diện đ/c Quỳnh -Đ/c Thủy  – Đ/c Thủy
Thứ sáu:21/12 – Các lớp thực hiện chương trình  – Đ/c Thủy  – Đ/c Thủy
Thứ bảy: 22/12 – Làm việc tại trường -BGH+GV  – Đ/c Thủy

Nghĩa An, ngày  17  tháng 12 năm 2018

                                                                                                                                PHT phụ trách nhà trường

                                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                                                Trần Thị Thủy