Lịch công tác tuần từ ngày 10/12/2018 – 15/12/2018

Tháng Mười Hai 10, 2018 12:27 chiều
Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực ban giám hiệu
Thứ hai: 10/12 – Họp giao ban- Thi năng lực giáo viên giỏi cấp huyện – Đ/c Thủy+GV – Đ/c Thủy
Thứ ba:  11/12 – Dự giờ lớp NTC- Chuẩn bị các điều kiện cho giáo viên tham dự giáo viên giỏi cấp huyện – BGH+GV – Đ/c Thủy
Thứ tư:  12/12 – Thi giáo viên giỏi cấp huyện tại MN Nam Toàn -Toàn trường- PTKT – Đ/c Thủy
Thứ năm:13/12 – Kiểm tra chuyên đề đ/c Hương -Đ/c Thủy  – Đ/c Thủy
Thứ sáu:14/12 – Duyệt kế hoạch giảng dạy  – Đ/c Thủy  – Đ/c Thủy
Thứ bảy: 15/12 – Sinh hoạt chuyên môn -BGH+GV  – Đ/c Thủy

 

Nghĩa An, ngày  10  tháng 12 năm 2018

                                                                                                                                PHT phụ trách nhà trường

                                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                                                Trần Thị Thủy