Lịch công tác tuần từ ngày 09/04/2018 – 14/04/2018

Tháng Tư 9, 2018 8:23 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực ban giám hiệu
Thứ hai: 09/04 – Họp giao ban  – BGH+GV  – Đ/c Thủy
Thứ ba:  10/04 – Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn  kiểm tra và rà soát các tiêu chuẩn trường chuẩn – BGH – Đ/c Thủy
Thứ tư:   11/04 – Duyệt kế hoạch phát triển- Dương lương, duyệt hồ sơ hộ nghèo  – BGH- PTKT  – Đ/c Thủy
Thứ năm: 12/04 – Kiểm tra chuyên đề đ/c Lương  -BGH  – Đ/c Thủy
Thứ sáu: 13/04 – Dự giờ nhà trẻ B  – BGH  – Đ/c Thủy
Thứ bảy:14/04 – Sinh hoạt chuyên môn – BGH+GV

 

Nghĩa An, ngày  09 tháng 04 năm 2018

                                                                                                                                PHT phụ trách nhà trường

                                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                                                Trần Thị Thủy