Lịch công tác tuần từ ngày 03/12/2018 – 08/12/2018

Tháng Mười Hai 4, 2018 3:23 chiều
Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực ban giám hiệu
Thứ hai: 03/12 – Họp giao ban- Bốc thăm tiết dạy thi giáo viên giỏi cấp huyện tại PGD – Đ/c Thủy+GV – Đ/c Thủy
Thứ ba:  04/12 – Các lớp thực hiện chương trình- Họp chi bộ, triển khai đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2018 – BGH – Đ/c Thủy
Thứ tư:  05/12 – Chuẩn bị các điều kiện cho giáo viên tham dự giáo viên giỏi cấp huyện- Duyệt lương tháng 12 -Toàn trường- PTKT – Đ/c Thủy
Thứ năm:06/12 – Chuẩn bị các điều kiện cho giáo viên tham dự giáo viên giỏi cấp huyện -Đ/c Thủy  – Đ/c Thủy
Thứ sáu:07/12 – Dự hội nghị sáp nhập trường tại UBND xã- Làm quen với trẻ dự thi giáo viên giỏi tại MN Nam Toàn  – Đ/c Thủy- BGH+ GV  – Đ/c Thủy
Thứ bảy: 08/12 – Làm việc tại trường -BGH+GV  – Đ/c Thủy

 

Nghĩa An, ngày  03  tháng 12 năm 2018

                                                                                                                                PHT phụ trách nhà trường

                                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                                                Trần Thị Thủy